Modelli ENDEAVOUR

E-TREKKING ENDEAVOUR


E-TREKKING ENDEAVOUR

ENDEAVOUR 1.B MOVE 400 Wh Jetgrey CO

2.799,00

E-TREKKING ENDEAVOUR

ENDEAVOUR 1.B MOVE 400 Wh Lightgrey CO

2.799,00

E-TREKKING ENDEAVOUR

ENDEAVOUR 1.B MOVE 545 Wh Jetgrey CO

3.099,00

E-TREKKING ENDEAVOUR

ENDEAVOUR 1.B MOVE 545 Wh Lightgrey CO

3.099,00

E-TREKKING ENDEAVOUR

ENDEAVOUR 3.B MOVE 500 Wh Jetgrey DI

3.349,00

E-TREKKING ENDEAVOUR

ENDEAVOUR 3.B MOVE 500 Wh Jetgrey WA

3.349,00

E-TREKKING ENDEAVOUR

ENDEAVOUR 3.B MOVE 500 Wh Winered WA

3.349,00

E-TREKKING ENDEAVOUR

ENDEAVOUR C.B MOVE+ 400 Wh Jetgrey UX

3.499,00

E-TREKKING ENDEAVOUR

ENDEAVOUR C.B MOVE+ 400 Wh Techgreen UX

3.499,00