VAM² SL

Modelli VAM² SL

VAM² SL


E-MOUNTAIN-SL VAM2

VAM² SL 8.7 Lightgrey glossy / Mahagonired glossy

5.799,00

E-MOUNTAIN-SL VAM2

VAM² SL 9.8 White glossy / Skygrey glossy

6.899,00

E-MOUNTAIN-SL VAM2

VAM² SL 9.9 Carbon raw / Carbon glossy

8.699,00

E-MOUNTAIN-SL VAM2

VAM² SL 9.0 Carbon raw / Carbon glossy

10.999,00